Smart cities creëren een leefomgeving waarin wonen, werken en recreëren op slimmere en makkelijkere manieren worden ingericht voor mensen en bedrijven. Slimme technologie ontzorgt mensen bij hun behoefte aan voedselvoorziening, gezondheid, zorg, onderwijs, energiemanagement en duurzaamheid. Slim bouwen en slimme gebouwen spelen daarin een centrale rol.

BIM

De bouwsector ondergaat al enige tijd een transformatie. Digitalisering van de informatie in het bouwproces staat daarin aan de basis. Deze transitie gebeurt onder de paraplu van het begrip BIM, dat staat voor Bouwwerk Informatie Model. Met BIM-modellen kan de bouwsector een project eerst virtueel in 3D ontwerpen en later zelfs virtueel bouwen (bouwkundig, constructief en installatietechnisch) voordat een aannemer de eerste paal slaat. Data, informatie en software optimaliseren de samenwerking voorafgaand en tijdens het bouwproces. Bij het bouwen staan kranen nu al in realtime verbinding met het BIM-model, worden metingen gedaan met laserscanners of drones, worden inspecties verricht met Augmented Reality met smartphones of iPad’s die een virtuele weergave van het gewenste resultaat projecteren. Materialen kunnen indien nodig snel in 3D worden geprint en uitvoerders passen planningen realtime aan vanuit een 3D-model.

Smart buildings maken smart cities

Belangrijker is misschien nog wel dat opdrachtgevers met deze informatie en modellen in staat zijn het beheer en onderhoud van gebouwen na oplevering beter en slimmer te organiseren en uitvoeren. Daar zit grote winst want het gebruik (en dus beheer) van gebouwen strekt zich uit over 30 tot 40 jaar. En met efficiënter beheer komt slimmer gebruik. Het koppelen van sensoren, apps, netwerken en big data aan BIM-gebouwmodellen, wat in de toekomst (vrijwel zeker) gaat gebeuren, stelt eigenaren en beheerders van gebouwen namelijk in staat om het beheer en onderhoud van onroerend nog verder te verslimmen. Smart buildings staan dus aan de basis van smart cities. De toekomst zal uitwijzen of BIM en gebouwmodellen van meerdere gebouwen kunnen, mogen en zullen worden gekoppeld om onderling informatie te delen. Dit zou het gebruik van zowel de gebouwen zelf en als de gezamenlijke leefomgeving daartussen optimaliseren. Die kant lijkt het op te gaan en zo zijn innovaties in de bouw niet alleen lucratief voor de bouwsector zelf maar vooral voor eigenaren en bewoners van gebouwen.

Oprichter Ed den Boer
HetNationaalBIMPlatform.nl
Info: www.hnbp.nl