Amsterdam, capital of Innovation

In juni is Amsterdam voor de zesde keer de official host van het Smart City Event. Chief Technology Officer Ger Baron: “Energietransitie, mobiliteit, betere overheidsdienstverlening en klimaatambities staan op de agenda, maar waar het echt over gaat: hoe gaan we verantwoord om met slimme technologie? Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we verstandig met data omgaan?”

Meer dan 800 smart city professionals, bestuurders en ondernemers uit de meest innovatieve steden ter wereld komen in de Amsterdam Arena samen om ervaringen uit te wisselen over concrete projecten. Amsterdam vormt samen met steden als Barcelona, New York, Londen en Helsinki de wereldwijde voorhoede in technologie-ontwikkelingen. Grote steden, grote budgetten. New York besteedt tientallen miljoenen aan onderwijs over technologie. ‘Smart City Amsterdam’ heeft minder budget, zegt Baron, “maar als stad hebben we een totale begroting van 7 miljard euro. Als bij de inzet van dat geld wordt nagedacht over onze issues, krijg je veel voor elkaar.”

‘In Nederland willen we anoniem kunnen zijn, in Singapore is daarover minder bezorgdheid.’

Data

Nieuwe technologie levert steeds meer data op. Over vastgoedprijzen, drukte op pleinen en wegen, luchtkwaliteit en de gezondheid van bewoners. Amsterdam gebruikt ook veel data over verkeersdrukte of beschikbare parkeerruimte om verkeersoverlast tegen te gaan. Microfoons aan lantaarnpalen? Baron: “Ja, er komen misschien sensoren. Die registreren hoeveel geluid er is. Maar we kunnen en willen niet verstaan wat mensen zeggen.” Nieuwe techniek stelt bestuurders voor dilemma’s, ziet Baron. “Bestuurders gaan nadenken over ‘hoe gebruiken we die technieken en data?’ Wat wenselijk is, verschilt per cultuur. In Nederland willen we anoniem kunnen zijn, in Singapore is daarover minder bezorgdheid. Daar weet de overheid waar je bent door het signaal van je mobiele telefoon en daar is dat geaccepteerd. In New York kocht een zoekmachinefabrikant de aanbieders van gratis wifi in de stad op om data te verzamelen. Hier willen we dat soort dingen niet.”

Ger Baron, Chief Technology Officer, Smart Event
Ger Baron, Chief Technology Officer, Smart Event

Privacy

Nederlanders zijn bang dat een overheid te veel weet en nog banger dat banken en verzekeraars te veel weten. Want wat gaan die doen met onze data? Baron roept de Nederlandse ophef in herinnering over een plan van ING om meer te doen met betaalgegevens van klanten. “Privacy ligt gevoelig. We willen wél een route-appje dat vertelt hoe we makkelijk van A naar B komen, maar níet dat het kaartenbedrijf iets doet met zijn kennis over waar wij zijn. Dit is het moment om je systemen en je infrastructuren op zo’n manier te ontwerpen dat je rekening houdt met die gevoeligheden. Een voorbeeld: de lantaarnpalen bij de Arena reageren nu op drukte. Maar we hebben het systeem zó ontworpen dat de data om de palen aan te sturen, níet buiten het terrein komen.”

Tegelijkertijd leren we van slimme inzet van data, zegt Baron. “Vroeger dachten we: als we mensen maar informeren over hun energieverbruik gaan ze ‘vanzelf’ besparen. Dat blijkt niet zo eenvoudig. Mensen gaan niet korter douchen als je vertelt hoeveel water en energie dat kost. Wel staan ze open voor suggesties en aanbiedingen. We weten dat een uur voor de Ajax-wedstrijd de wegen vol staan. Op dat moment kun je niet alsnog een uur vroeger vertrekken. Wat is het ideale moment om fans te waarschuwen? Informeer bijvoorbeeld twee dagen vooraf en biedt korting op parkeerkosten of een hamburger voor wie twee uur vooraf aankomt. Die twee dagen vooraf geeft mensen de tijd om hun plannen bij te stellen.”

Hi_Fotolia_1664467_Subscription_Monthly_MKoploper

Amsterdam is onlangs uitgeroepen tot de nieuwe Capital of Innovation van Europa. Onze hoofdstad beschikt over het beste “innovatie-ecosysteem”, waarin burgers, publieke organisaties, universiteiten en bedrijfsleven aan elkaar verbonden zijn. Andere genomineerde steden waren Eindhoven, Berlijn, Glasgow, Milaan, Oxford, Parijs, Turijn en Wenen. In de top-3 liet Amsterdam Turijn en Parijs achter zich. De gemeente wil met Amsterdam voorop blijven lopen als stad vol technologie op domeinen als zorg, mobiliteit en retail. Baron: “De ambitie is een stad die verantwoord gebruik maakt van de technologische mogelijkheden. We denken na over de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor bewoners en ondernemers. Zij moeten er vanuit kunnen gaan dat er op een verstandige manier met hun gegevens wordt omgegaan. Het gaat over techniek, maar zeker ook over ethiek, regelgeving en beleid.”