Duurzaam bouwen is niet alleen het ontwikkelen van een woning die zo lang mogelijk kwaliteit behoudt, het is vooral een manier van bouwen die goed is voor mens en milieu. Door op een bepaalde wijze te bouwen kan verantwoord worden omgegaan met water en energie.
(meer…)

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen met smart grids

Smart grids, oftewel intelligente netten, zullen in de toekomst Nederlandse huishoudens op een effectieve manier van energie voorzien. Partijen experimenteren volop met nieuwe toepassingen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Zoals ook bij het Couperus-project in Den Haag.
(meer…)

Huizen en kantoren bouwen we steeds energiezuiniger en meer naar de wens van de gebruiker. Maar is dat wel de slimste manier, is het niet beter als de woning zich flexibel aanpast aan ons en aan de seizoenen? Lector Masi Mohammadi van het HAN-lectoraat Architecture in Health is met haar studenten en onderzoekers aan de slag met deze zogeheten empatische woning: een huis op gevoel.

(meer…)

Je zou er niet direct opkomen, maar kokkels vormen een uitstekend vulmiddel voor kruipruimtes. Een laag kokkels van enkele decimeters dik maakt wonen comfortabeler en bespaart flink op de energierekening.

(meer…)

Wil je woningen écht energiezuinig maken, dan kom je er niet met goede isolatie en zonnepanelen. Hoeveel energie een huishouden gebruikt hangt namelijk voor een groot deel af van het gedrag van de bewoners. Slimme software biedt bewoners én gebouwbeheerders de mogelijkheid om dit gedrag de goede kant op te sturen, waardoor de energieneutrale belofte een stap dichterbij komt.
(meer…)

In een slimme stad is een slim energienetwerk ook erg nuttig. Met de komst van veel duurzaam opgewekte energie, zoals zon en wind, wordt er veel gevraagd van zo’n energienet. Want stroom van zon en energie komt niet zo regelmatig op het net als stroom uit een elektriciteitscentrale. Om die pieken en dalen op te vangen kunnen warmtepompen uit woningen worden gebruikt. In Den Haag is daarmee voor het eerst op grotere schaal getest.
(meer…)