De komende jaren zal ons verkeers- en vervoersysteem ingrijpend veranderen. Razendsnelle technologische ontwikkelingen gaan gepaard met een toenemende behoefte aan slimme antwoorden op moderne mobiliteitsvraagstukken. Dit leidt tot een collectieve inspanning van bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen om met technologie het verkeer efficiënter, schoner en veiliger te maken. We belichten een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied van parkeren, elektrisch rijden en mobiliteitsmanagement.

Parkeren in de stad

Parkeren in Nederlandse steden is vaak een hachelijke zaak, zeker in de Randstad. Als je al een plekje kunt vinden, mag je daar flink voor in de buidel tasten. En als je te laat bent, kun je er van uitgaan dat de pijnlijk efficiënte scanauto van de parkeerwacht hier ook van op de hoogte is en je een fikse boete krijgt (een van de minder prettige kanten van de slimme stad).

Parkeerapps

Om het leven van de automobilist makkelijker te maken, zijn parkeerapplicaties ontwikkeld. Hiermee kun je niet alleen digitaal op afstand betalen, ze helpen je ook bij het vinden van een (goedkope) parkeerplaats. Apps als Parkmobile, Yellowbrick en ANWB Onderweg gebruiken GPS-technologie en slimme betaalsystemen om de parkeermalaise enigszins te verlichten.

Onbenutte ruimte

De Amsterdamse startup ParkBee won eind 2017 de Groene Baksteen van JLL, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest veelbelovende startup binnen de vastgoedsector. ParkBee maakt private parkeerplaatsen toegankelijk voor het publiek. Op deze manier slaat ParkBee meerdere vliegen in één klap. Het optimaliseert het gebruik van onbenut vastgoed en genereert daarbij extra inkomsten voor eigenaren, terwijl het aanbod van betaalbare parkeerplaatsen vergroot wordt. Er staan volgens ParkBee in de vier grote steden zo’n 170.000 privé parkeerplaatsen grote delen van de dag leeg; een cijfer wat het potentieel van dit initiatief illustreert. Niet verwonderlijk dat ParkBee onlangs 5 miljoen euro aan groeikapitaal ontving.

Elektrisch rijden

Hoe staat het ervoor in 2018? Volgens de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is elektrisch rijden in Nederland volop in ontwikkeling. Dit moet ook wel, want voor de milieuambities van deze regering is elektrisch rijden erg belangrijk. Meer elektrische voertuigen betekent minder CO2-uitstoot en dat betekent schonere lucht. Het zal de overheid daarom genoegen doen dat de verkoop van elektrische auto’s in 2017 met maar liefst 61 procent is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In april van dit jaar telde de RVO een totaal van bijna 26.000 volledig elektrische personenauto’s (BEV’s), een cijfer dat Nederland tot een van de koplopers in Europa maakt. Om deze groei te handhaven is het belangrijk dat het aantal laadpunten meegroeit. Daartoe heeft de RVO scherpe doelstellingen geformuleerd. Om deze doelstellingen te halen stimuleert en faciliteert de Rijksoverheid innovatieve ondernemingen op het vlak van onder andere laadinfrastructuur en slimme laadtechniek. Ook op Europees niveau gebeurt er veel. Afgelopen april heeft het Europese Parlement ingestemd met de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPDB). Hiermee wordt het vanaf 2020 verplicht om bij gebouwen met meer dan tien parkeerplekken laadfaciliteiten te installeren.

“Er staan in de vier grote steden zo’n 170.000 privé parkeerplaatsen grote delen van de dag leeg”

Mobiliteitsmanagement

Onder mobiliteitsmanagement verstaat de Nederlandse regering het ‘organiseren van slim reizen.’ Dit draait tegenwoordig steeds meer om ‘smart mobility’. Een spraakmakende innovatie op dit gebied is het zelfrijdende voertuig. Hoewel concrete toepassingen op het moment nog niet aan de orde zijn, verwacht de regering veel van deze technologie. Om de ontwikkeling te versnellen is de wet- en regelgeving aangepast. Zo is het mogelijk zelfrijdende voertuigen te testen op de openbare weg. Bovendien houdt men bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de infrastructuur steeds meer rekening met zelfrijdende voertuigen. Wegbeheerders integreren communicatie- en verkeersmanagementsystemen in wegen, bruggen, viaducten en het straatmeubilair en verenigen zo de digitale infrastructuur met de fysieke infrastructuur.

Welke slimme initiatieven en innovaties zijn er om stadsverkeer (duurzamer) te organiseren? Zes inspirerende ontwikkelingen uitgelicht.
(meer…)

Elektrisch rijden gaat naar alle verwachtingen de komende jaren een flinke opmars maken. Verschillende partijen binnen de sector werken samen aan de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020, dat gericht is op het versnellen van elektrisch rijden en het stimuleren van de verkoop van elektrische auto’s. (meer…)

Het is een algemene trend: gebruik wint het steeds vaker van bezit. Waarom zelf boeken en cd’s in de kast hebben als je die ook gemakkelijk met elkaar kunt delen via bijvoorbeeld je smartphone of tablet? Dit geldt niet alleen voor muziek en boeken, maar ook steeds meer voor mobiliteit.
(meer…)

Dankzij de enorme hoeveelheid data die via internet beschikbaar is, kan het vervoer in steden, maar ook rondom steden en op het platteland een stuk slimmer en goedkoper geregeld worden. Succesfactor is het slimmer koppelen van vraag en aanbod. Dat zegt Carlo van de Weijer, hoofd van de afdeling smart mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven.
(meer…)

De afgelopen jaren is het aantal volledig elektrische en plug-in hybride voertuigen in Nederland flink gestegen. Inmiddels rijden er bijna 45.000 rond. Het doel is om 200.000 elektrische auto’s in 2020 op de Nederlandse weg te krijgen. De volgende stap komt steeds duidelijker in beeld: accu’s van elektrische auto’s inzetten om zonne- en windenergie tijdelijk op te slaan.
(meer…)

Stel je eens voor: je stapt in je auto en eenmaal op de snelweg kun je gewoon een krantje lezen en je mail checken. Want de auto rijdt uit zichzelf dankzij sensoren in de auto en langs de snelweg. Wanneer wordt deze toekomstmuziek werkelijkheid? Volgens Frans Tillema, lector Intelligente Mobiliteit aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), is dit binnen vijf tot tien jaar mogelijk. “Sterker nog: begin volgend jaar gaat een onbemand voertuig in Wageningen op de openbare weg rijden.”
(meer…)

De elf lijnen van de metro van Londen, the Underground, krijgen elk jaar een miljard gebruikers te verwerken. Dat aantal blijft jaarlijks stijgen. Hoe houd je in de gaten of de doorstroming nog wel soepel verloopt, en wat te denken van het monitoren van onderhoud? De eigenaar van de Londense metro, Transport of London, zet sinds vorig jaar in op de Internet of Things.
(meer…)

Elektrische auto’s en vooral hun accu’s hebben ook voordelen voor beheerders van het elektriciteitsnet. Het ‘Smart Grid in Balans’ platform gaat namelijk onderzoeken of deze accu’s kunnen worden gebruikt bij het wisselende aanbod van duurzame energie. Zon en wind zijn niet altijd beschikbaar, waardoor er pieken en dalen ontstaan in het aanbod. Door de voertuigen gecontroleerd te laten opladen, vangen ze die pieken en dalen op. Als een soort mobiele batterijen zorgen elektrische auto’s er dan voor dat duurzame energie grootschalig kan worden ingezet.
(meer…)