GER BARON Is de eerste Chief Technology Officer van de gemeente Amsterdam en spreker op het Smart City Event 2018. Dat betekent dat Ger Baron zich bezighoudt met innovatie in deze stad.

Anders gezegd; Ger Baron moet ervoor zorgen dat nieuwe technologieën slim worden ingezet om problemen in de stad op te lossen. Daarbij moet je denken aan vraagstukken als mobiliteit, connectiviteit of problemen met geparkeerde fi etsen. Soms moeten daarvoor regels worden veranderd en partijen bij elkaar worden gebracht. Ger Baron gaat in op een aantal trends op het terrein van Smart Cities.

Van Overheid naar bewoners

Mensen/burgers kunnen onderling steeds meer organiseren. Oude structuren gaan op de schop omdat alles connected is. Je ziet het nu al als je bijvoorbeeld kijkt naar auto’s. Mensen kiezen er steeds vaker voor om deze zaken te delen met andere mensen / gelijkgestemden. Hierdoor verschuift de focus van bezitten naar gebruiken.

Van oude industrie naar start-ups

De economische structuur van een maatschappij zal steeds meer richting een zogenaamde ‘platform-economie’ gaan, een samenleving die bestaat uit verschillende netwerken die op hun beurt weer met elkaar in contact staan. Die impact is zowel sociaal en fysiek als economisch enorm en gaat over de manier waarop we werken, wonen, organiseren, leren en spelen.

Van gesloten naar open data

Vooral als het gaat om het verzamelen en toepassen van data, zullen instellingen veel transparanter (moeten) worden. Duidelijkheid naar klanten over wat er allemaal met hun gegevens gebeurt, zodat burgers een weloverwogen beslissing kunnen maken om ergens wel of niet aan mee te doen. Veel mensen hebben geen besef dat algoritmen en software steeds meer beslissingen voor ze nemen. Gelukkig wordt dat steeds duidelijker. Een aantal schandalen, zoals sjoemelsoftware of het Cambridge Analytica datamisbruik, helpt daarbij. Meer aandacht in de media en de politiek is dringend gewenst.

Het belang van Smart Cities

Ger Baron houdt zich bezig met technologische innovatie en de ontwikkeling van de stad naar een Smart City. Hij monitort wat er in de wereld van de technologie gebeurt, wat er in de stad Amsterdam speelt en legt hiertussen verbindingen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn zoekend naar hun rol in een nieuwe wereld. De enige manier om daar vooruitgang in te boeken is door, in alle openheid, van elkaar te leren. Het Smart City Event 2018 levert daar een bijdrage aan door experts uit binnen- en buitenland samen te brengen om kennis en ervaringen over innovatieve technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in steden met elkaar te delen en van elkaar te leren. Het Smart City Event 2018 vindt plaats op 27 en 28 juni 2018 in het Zuiderstrandtheater in Den Haag, tijdens de Volvo Ocean Race.

De komende jaren zal ons verkeers- en vervoersysteem ingrijpend veranderen. Razendsnelle technologische ontwikkelingen gaan gepaard met een toenemende behoefte aan slimme antwoorden op moderne mobiliteitsvraagstukken. Dit leidt tot een collectieve inspanning van bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen om met technologie het verkeer efficiënter, schoner en veiliger te maken. We belichten een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied van parkeren, elektrisch rijden en mobiliteitsmanagement.

Parkeren in de stad

Parkeren in Nederlandse steden is vaak een hachelijke zaak, zeker in de Randstad. Als je al een plekje kunt vinden, mag je daar flink voor in de buidel tasten. En als je te laat bent, kun je er van uitgaan dat de pijnlijk efficiënte scanauto van de parkeerwacht hier ook van op de hoogte is en je een fikse boete krijgt (een van de minder prettige kanten van de slimme stad).

Parkeerapps

Om het leven van de automobilist makkelijker te maken, zijn parkeerapplicaties ontwikkeld. Hiermee kun je niet alleen digitaal op afstand betalen, ze helpen je ook bij het vinden van een (goedkope) parkeerplaats. Apps als Parkmobile, Yellowbrick en ANWB Onderweg gebruiken GPS-technologie en slimme betaalsystemen om de parkeermalaise enigszins te verlichten.

Onbenutte ruimte

De Amsterdamse startup ParkBee won eind 2017 de Groene Baksteen van JLL, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest veelbelovende startup binnen de vastgoedsector. ParkBee maakt private parkeerplaatsen toegankelijk voor het publiek. Op deze manier slaat ParkBee meerdere vliegen in één klap. Het optimaliseert het gebruik van onbenut vastgoed en genereert daarbij extra inkomsten voor eigenaren, terwijl het aanbod van betaalbare parkeerplaatsen vergroot wordt. Er staan volgens ParkBee in de vier grote steden zo’n 170.000 privé parkeerplaatsen grote delen van de dag leeg; een cijfer wat het potentieel van dit initiatief illustreert. Niet verwonderlijk dat ParkBee onlangs 5 miljoen euro aan groeikapitaal ontving.

Elektrisch rijden

Hoe staat het ervoor in 2018? Volgens de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is elektrisch rijden in Nederland volop in ontwikkeling. Dit moet ook wel, want voor de milieuambities van deze regering is elektrisch rijden erg belangrijk. Meer elektrische voertuigen betekent minder CO2-uitstoot en dat betekent schonere lucht. Het zal de overheid daarom genoegen doen dat de verkoop van elektrische auto’s in 2017 met maar liefst 61 procent is gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In april van dit jaar telde de RVO een totaal van bijna 26.000 volledig elektrische personenauto’s (BEV’s), een cijfer dat Nederland tot een van de koplopers in Europa maakt. Om deze groei te handhaven is het belangrijk dat het aantal laadpunten meegroeit. Daartoe heeft de RVO scherpe doelstellingen geformuleerd. Om deze doelstellingen te halen stimuleert en faciliteert de Rijksoverheid innovatieve ondernemingen op het vlak van onder andere laadinfrastructuur en slimme laadtechniek. Ook op Europees niveau gebeurt er veel. Afgelopen april heeft het Europese Parlement ingestemd met de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPDB). Hiermee wordt het vanaf 2020 verplicht om bij gebouwen met meer dan tien parkeerplekken laadfaciliteiten te installeren.

“Er staan in de vier grote steden zo’n 170.000 privé parkeerplaatsen grote delen van de dag leeg”

Mobiliteitsmanagement

Onder mobiliteitsmanagement verstaat de Nederlandse regering het ‘organiseren van slim reizen.’ Dit draait tegenwoordig steeds meer om ‘smart mobility’. Een spraakmakende innovatie op dit gebied is het zelfrijdende voertuig. Hoewel concrete toepassingen op het moment nog niet aan de orde zijn, verwacht de regering veel van deze technologie. Om de ontwikkeling te versnellen is de wet- en regelgeving aangepast. Zo is het mogelijk zelfrijdende voertuigen te testen op de openbare weg. Bovendien houdt men bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de infrastructuur steeds meer rekening met zelfrijdende voertuigen. Wegbeheerders integreren communicatie- en verkeersmanagementsystemen in wegen, bruggen, viaducten en het straatmeubilair en verenigen zo de digitale infrastructuur met de fysieke infrastructuur.

Afgelopen april vond in de RAI Building Holland 2018 plaats. Dit innovatie event voor de bouw- en vastgoedsector brengt jaarlijks ‘alle schakels in de keten samen voor kennisdeling, conceptontwikkeling en samenwerking.’ Alle spelers die betrokken zijn bij grote bouwprojecten troffen elkaar hier. Het woord dat iedereen op de lippen lag was duurzaamheid. Veelbesproken subthema’s waren onder andere circulair bouwen en smart building.

Circulair bouwen

Het idee van circulariteit wordt steeds belangrijker bij duurzaam bouwen. Men streeft naar bouw waarbij zo min mogelijk eindige grondstoffen worden uitgeput en waarbij reststoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt, zodat het milieu wordt gespaard (kringloopprincipe). In de meest pure vorm zou dit bouw zijn waaraan helemaal geen niet-hernieuwbare bouwmaterialen te pas komen en waarbij nul afval wordt geproduceerd.

Jaap Bosch, architect bij architectenbureau Cepezed in Delft, legt uit: “Uitgangspunt is het verlengen van de levenscyclus van materialen. Als een gebouw zijn functie verliest hoeft dit nog niet te betekenen dat ook de materialen moeten worden afgeschreven. Deze kunnen een nieuw leven krijgen en hiermee moet vanaf de bouw al rekening worden gehouden. Het gebouw moet voorbereid zijn op zijn eigen demontage.”

The Green House

Door heel Nederland zie je voorbeelden van circulaire bouw. Zoals in Amsterdam, waar de tijdelijke rechtbank is gehuisvest in een pand dat geheel de- en remontabel is. “Dit gebouw is in feite niet meer dan een bouwpakket. Het hele skelet en zelfs de vloerplaten zijn demontabel, waardoor het gebouw volledig uit elkaar te halen is”, vertelt Bosch. Een ander voorbeeld is het Alliander kantoor in Duiven. Dit gebouw produceert zelf meer energie dan het verbruikt en bestaat voor 80 procent uit gerecycled materiaal. Onlangs werd in Utrecht The Green House geopend. Dit circulaire restaurant verwerkt overgebleven eten tot compost, dat in de eigen kas wordt gebruikt voor de kweek van verse ingrediënten voor het menu. Daarbij voorziet het restaurant in de eigen stroom- en waterbehoefte. Het gebouw zelf bestaat uit demontabele componenten en kan in zijn geheel worden verplaatst. Het meubilair is van afval gemaakt of geheel afbreekbaar of herbruikbaar. Veel duurzamer dan dit wordt het niet. Bosch was als architect betrokken bij dit project: “Het circulaire principe hebben we in dit bouwproject tot in de details doorgevoerd. We zijn begonnen met een vrij abstract idee over een tijdelijk paviljoen en dit heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een volledig circulair gebouw. Het bleek dat alle participanten, van de opdrachtgever tot de aannemer en van de bedrijfsleider tot de chef-kok, zich zeer goed konden vinden in dit idee van circulariteit. ”

“Bij circulair bouwen streeft men naar bouw waarbij zo min mogelijk eindige grondstoffen worden uitgeput”

Smart Building

Circulair bouwen en smart building liggen in elkaars verlengde. Om gebouwen te verduurzamen en vergroenen en daarbij de kwaliteit van wonen en werken te optimaliseren, wordt steeds meer gebruik gemaakt van slimme (digitale) technologie. Groen bouwen is slim bouwen en andersom. Nederland zit wat dit betreft niet stil. Men beseft dat de technologische mogelijkheden talrijk en verstrekkend zijn en is bereid conventies te doorbreken en risico’s te nemen. Kennis en kapitaal wordt enthousiast aangewend. Deze houding heeft Nederland tot een van de innovatieleiders van Europa gemaakt. Een bouwproject dat deze instelling mooi illustreert, is het kantoorgebouw ‘The Edge’ aan de Zuidas in Amsterdam. Dit gebouw oogst internationaal veel lof en wordt ook wel aangemerkt als het slimste en meest duurzame gebouw ter wereld.

“Het meubilair is van afval gemaakt of geheel afbreekbaar of herbruikbaar”

BGrid ™

Een ander uitzonderlijk project in dit verband is het hoofdkantoor van Microsoft op Schiphol. Dit gebouw, dat overigens ook circulair want demontabel is, is onlangs uitgerust met het zogenaamde bGrid systeem. Hiermee is het gebouw ‘een soort smartphone’ geworden, waarop ‘allerlei applicaties te installeren zijn’, aldus Jan Willem Weissink, directeur van Schiphol Real Estate. Het bGrid systeem maakt het gebouw tot een soort persoonlijke tool waarmee werknemers onder andere kunnen nagaan waar hun collega’s zich bevinden of welke werkplekken nog vrij zijn. Met een sensornetwerk en data-analyse kan daarnaast de verlichting, het klimaat en de beveiliging worden geoptimaliseerd. Dit alles om het gebouw zo duurzaam en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

In de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen speelt de stad een belangrijke rol. Er ligt een tweeledige verantwoordelijkheid. Stedelijke gebieden veroorzaken veel Co2 uitstoot, meer dan de helft van de totale emissie in Nederland. Tegelijkertijd is hier het innovatief vermogen groot. De uitstoot van de stad moet omlaag en daarvoor moet het eigen innovatiepotentieel worden aangesproken.

Mentaliteitsverandering

Uiteraard kunnen de technologische ontwikkelingen op het gebied van energie hierbij helpen. “Dat we bij de energietransitie voordeel kunnen hebben van slimme technologie is duidelijk, dat ICT steeds belangrijker wordt ook. Toch, al klinkt dat misschien wat saai, is het slimste wat we nu kunnen doen simpelweg proberen de energieconsumptie van individuele gebruikers terug te brengen”, zegt Mart van Bracht, directeur van de Topsector energie. “Er is al erg veel op het gebied van technische snufjes, maar vaak blijkt dit lastig te implementeren en de interesse van particulieren ontbreekt vaak. Dit komt omdat er niet meteen een economisch voordeel aan zit.” Er is daarom veeleer een mentaliteitsverandering nodig, stelt van Bracht, en bovendien een omvattende reorganisatie van het energiesysteem. Van Bracht verwijst in dit verband naar een recent initiatief: “Men wilde huizen gasvrij maken met elektrische waterpompen. Aan de kant van de woningbouw lukte dit wel, maar bij de particulier was weinig animo omdat de economische impuls ontbrak. Bovendien waren er te weinig monteurs om deze technologie te installeren.” De grote uitdaging is om het vernieuwingsproces te versnellen en op industriële schaal toe te passen. “In de eerste plaats moeten we hiervoor inzetten op samenwerking tussen alle schakels binnen het energiewerkveld, en vooral ook op het efficiënt combineren en organiseren van wat er al is.” Het succes van technologische innovaties bestaat bij de inpasbaarheid ervan in bestaande, omvattender systemen én bij de ontvankelijkheid ervoor van het publiek.

“Het succes van technologische innovaties bestaat bij de inpasbaarheid ervan in bestaande systemen”

Lokaal

In steden is dit uitermate complex, zeker waar sprake is van oude stadscentra. Elke wijk is daar anders en de grote verscheidenheid aan (oude) gebouwen compliceert het implementeren van nieuwe technieken enorm. Een gelijkvormige, centraal georganiseerde, slimme energievoorziening is vooralsnog moeilijk haalbaar. Daarom pleit van Bracht allereerst voor lokale oplossingen en samenwerkingsverbanden. Hierbij is het ook van belang dat vraag en aanbod op elkaar wordt afgestemd en dat er tastbare economische impulsen zijn om voor smart-toepassingen te kiezen.

System of systems

De grootste uitdaging van de energietransitie is volgens Van Bracht het maken van een systeem dat even betrouwbaar, veilig en betaalbaar is als het oude systeem. Ons energiesysteem was altijd vrij overzichtelijk, want het was centraal georganiseerd. Energie werd in een paar centrales uit fossiele brandstoffen gewonnen en kwam via geijkte kanalen onze woning binnen. Met de energietransitie wordt energie in toenemende mate gewonnen uit meerdere, wisselende bronnen. Daardoor ontstaat een complex hybride systeem, een system of systems. Hierin schuilt ook de voornaamste waarde van technologische innovatie: “Kleine en grote systemen moeten op een intelligentie manier worden verbonden. Innovatieve informatietechnologie zal daar een grote rol in spelen. De stad vormt vaak de katalysator voor dergelijke innovatie.”

Op het gebied van slimme verlichting zijn de afgelopen tijd grote stappen gezet. Digitale innovaties en LED- technologie openen een wereld aan mogelijkheden. Slimme verlichtingsystemen zijn efficiënt, duurzaam en voordelig. Je ziet steeds meer toepassingen; in en rond de woning, bij bedrijven en in de openbare ruimte.

Thuis: Philips Hue

Dat Philips een voorloper is in de ontwikkeling van slimme thuisverlichting zal niemand verbazen. Met de Hue-serie doen ze hun naam eer aan. Dit verlichtingssysteem is even eenvoudig als ingenieus. Draadloos en op afstand, kun je met de Hue- app op je smartphone of tablet alle verlichting in en om het huis bedienen. Dit omvat allerlei geavanceerde functies. De slimme Hue-lampen kun je bijvoorbeeld zo instellen dat ze hun licht automatisch aanpassen aan de tijd van de dag, de weersomstandigheden of de seizoenen. Met eindeloos veel kleurschakeringen en effecten kun je elke gewenste atmosfeer creëren, voor alle gemoedstoestanden en gelegenheden. Je kunt Hue-lampen ook gebruiken als notificatiesysteem, door ze te verbinden met je email of Whatsapp of door ze een seintje te laten geven wanneer de kinderen naar bed moeten. Licht kan met Hue worden gebruikt als ‘natuurlijke’ wekker en zelfs als middel tegen inbraak.

Kantoor: Deloitte

Met de nieuwe mogelijkheden die smart lighting biedt komt ook een herwaardering van wat verlichting kan doen voor het welzijn en de productiviteit. Thuis, maar ook op het werk. We hebben daglicht nodig, maar een groot deel van ons leven brengen we binnen door. Led en digitale technologie maken het mogelijk om de natuurlijke daglichtcyclus naar binnen te halen. Zo kan verlichting worden afgestemd op het biologische ritme en wordt een optimale werkomgeving gecreëerd, waarin werknemers langer energiek en dus productief blijven. Het hoofdkantoor van Deloitte in Amsterdam, ‘The Edge’, is zo’n slim verlicht gebouw. Het LED-verlichtingssysteem in dit gebouw, maakt het voor werknemers mogelijk om de verlichting van hun werkplek af te stemmen op de eigen voorkeuren en behoeften. Daarnaast registreren sensoren in deze lampen gegevens over bijvoorbeeld de daglichtinval, de luchtvochtigheid en de temperatuur. Via het digitale netwerk worden deze gegevens vervolgens doorgegeven aan andere gebouwsystemen, zoals de ventilatie, de verwarming en de zonnepanelen, zodat optimale omstandigheden kunnen worden gehandhaafd.

“Het HUE-systeem is even eenvoudig als ingenieus”

Publieke ruimte: Erasmusbrug

Slimme verlichting is een cruciaal deel van de algehele verslimming van de stad. Toepassingen worden steeds meer geïntegreerd in de stedelijke infrastructuur en dit levert voordeel op voor de veiligheid, het milieu en de leefbaarheid. Overheden en bedrijven werken intensief samen en er komen talloze projecten van de grond. Van slimme lantaarnpalen in Scheveningen tot connected LED straatverlichting in Eindhoven, van slimme verkeerssignalering bij snelwegen, tot slimme oplossingen voor lichtvervuiling. Een van de meer prestigieuze projecten is de Erasmusbrug in Rotterdam. In 2016 kreeg dit bouwwerk een nieuw verlichtingssysteem aangemeten. De oude lampen werden vervangen door met sensoren uitgeruste digitale LED lampen, die reageren op veranderende omstandigheden. Het licht kan aanpassen aan bijvoorbeeld de weersomstandigheden of de verkeerssituatie. Met het in gebruik nemen van dit systeem is het energieverbruik bovendien met maar liefst 70 procent gedaald.

Smart cities creëren een leefomgeving waarin wonen, werken en recreëren op slimmere en makkelijkere manieren worden ingericht voor mensen en bedrijven. Slimme technologie ontzorgt mensen bij hun behoefte aan voedselvoorziening, gezondheid, zorg, onderwijs, energiemanagement en duurzaamheid. Slim bouwen en slimme gebouwen spelen daarin een centrale rol.

BIM

De bouwsector ondergaat al enige tijd een transformatie. Digitalisering van de informatie in het bouwproces staat daarin aan de basis. Deze transitie gebeurt onder de paraplu van het begrip BIM, dat staat voor Bouwwerk Informatie Model. Met BIM-modellen kan de bouwsector een project eerst virtueel in 3D ontwerpen en later zelfs virtueel bouwen (bouwkundig, constructief en installatietechnisch) voordat een aannemer de eerste paal slaat. Data, informatie en software optimaliseren de samenwerking voorafgaand en tijdens het bouwproces. Bij het bouwen staan kranen nu al in realtime verbinding met het BIM-model, worden metingen gedaan met laserscanners of drones, worden inspecties verricht met Augmented Reality met smartphones of iPad’s die een virtuele weergave van het gewenste resultaat projecteren. Materialen kunnen indien nodig snel in 3D worden geprint en uitvoerders passen planningen realtime aan vanuit een 3D-model.

Smart buildings maken smart cities

Belangrijker is misschien nog wel dat opdrachtgevers met deze informatie en modellen in staat zijn het beheer en onderhoud van gebouwen na oplevering beter en slimmer te organiseren en uitvoeren. Daar zit grote winst want het gebruik (en dus beheer) van gebouwen strekt zich uit over 30 tot 40 jaar. En met efficiënter beheer komt slimmer gebruik. Het koppelen van sensoren, apps, netwerken en big data aan BIM-gebouwmodellen, wat in de toekomst (vrijwel zeker) gaat gebeuren, stelt eigenaren en beheerders van gebouwen namelijk in staat om het beheer en onderhoud van onroerend nog verder te verslimmen. Smart buildings staan dus aan de basis van smart cities. De toekomst zal uitwijzen of BIM en gebouwmodellen van meerdere gebouwen kunnen, mogen en zullen worden gekoppeld om onderling informatie te delen. Dit zou het gebruik van zowel de gebouwen zelf en als de gezamenlijke leefomgeving daartussen optimaliseren. Die kant lijkt het op te gaan en zo zijn innovaties in de bouw niet alleen lucratief voor de bouwsector zelf maar vooral voor eigenaren en bewoners van gebouwen.

Oprichter Ed den Boer
HetNationaalBIMPlatform.nl
Info: www.hnbp.nl

Steeds meer huishoudens nemen maatregelen om het veranderende klimaat op de wereld tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een verbetering van de isolatie in huis, een overstap van enkel- naar dubbelglas, enzovoorts. Naast het verlagen van het energieverbruik, kun je er ook voor kiezen om zelf energie op te wekken! Heb je bijvoorbeeld al eens nagedacht over het gebruik van zonnepanelen? Zonnepanelen aanschaffen is in de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker geworden. Zonnepanelen zijn niet alleen goedkoper geworden, ook bieden ze je een steeds hoger rendement. Op termijn kun je hier dus veel geld mee besparen, terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan een beter milieu. Een win-win situatie!
(meer…)

Doordat mensen steeds langer en vaker op de computer aan het werk zijn komt het steeds vaker voor dat mensen met rugklachten kampen. Er wordt tijdens het werken vaak vergeten om de juiste houding aan te nemen. Een juiste houding aannemen is voor zowel jezelf als voor je werkgever iets dat niet onderschat mag worden. In dit artikel zullen we het een en ander met je bespreken over ergonomie

(meer…)

In de vormgeving van nieuwe steden speelt informatie een sleutelrol. Vanuit mijn vakgebied, Publiek Management, kijk ik hoe informatie-infrastructuren, ICT-systemen en databeheer af te stemmen op het functioneren van de stad. En dan bedoel ik een gemeenschap van burgers en overheid die gezamenlijk zoekt naar manieren om zowel individuele als collectieve belangen te waarborgen.
(meer…)

Bureau Feith bouwt websites voor bedrijven

Je kunt om verschillende redenen een website laten maken voor je bedrijf. Omdat je een digitaal visitekaartje nodig hebt, bijvoorbeeld. Of omdat je gevonden wilt worden in Google. Bureau Feith begrijpt dit als geen ander. Wij ontwierpen al meer dan 300 websites voor kleine en grote ondernemers in heel Nederland. Onze websites zijn maatwerk. Daarom hebben we voor ieder budget een passende oplossing.

‘Waarom zou ik een responsive website laten maken?’

Het online publiek gebruikt steeds vaker een smartphone of tablet om een bestelling te plaatsen, een tafel te reserveren of kleding te kopen. Daarom maakt Bureau Feith websites die automatisch aangepast worden naar het scherm waarop ze bekeken worden: responsive websites. Bezoekers hoeven niet meer in- en uit te zoomen en navigeren met behulp van handige knoppen. Met een responsive website vergroot je ook de kans dat je bovenaan de zoekresultaten in Google verschijnt. Zo spring je nog meer in het oog bij potentiële klanten.

Wil je ook een responsive website laten maken? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan op www.bureaufeith.nl!